sombra derecha
sombra izquierda
sombra

CORUÑA10

Avisos

CORUÑA10

22 abril, 2022

Coruña10,  afeccións autobuses urbanos

Con motivo da celebración da Coruña10, o domingo 24 de abril produciranse as seguintes afeccións no servizo de transporte urbano:

Corte dos Cantóns – Mariña en ambos sentidos dende P. de Mina ata o Parrote, dende as 7:30h ata as 13h.

A partir das 7:30h, dende a P. de Ourense e con sentido de circulación dirección Porta Real, as liñas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 e 23A pasarán a circular por, Av. do Porto, túnel do Parrote e P. das Ánimas (Castelo de San Antón) facendo a cabeza de liña na parada do tranvía, para volver a saír polo túnel do Parrote dirección P. de Ourense. Dende o Abente y Lago as liñas 5 e 17 continuarán polo seu percorrido habitual.

No momento do peche de todo o circuíto continuaranse polo túnel do Parrote, Av. do Porto, P. de Ourense, Av. de Alfonso Molina e Paxariñas para retornar a Catro Camiños, onde cada unha das liñas recuperará o seu percorrido habitual.

A liñas 3, 3A e 7 en sentido Durmideiras/Montealto, dende o momento no que se corte ao tráfico o paseo marítimo e Av. de Rubine, desde a P. de Portugal circularán por Alfredo Vicenti a P. Pontevedra, Juan Flórez e San Pedro de Mezonzo onde, á altura de R. de Nelle, virarán á esquerda para incorporarnos a R/ Castiñeiras, Santa Lucía, viaduto de Alfonso Molina, P. de Ourense, Av. do Porto e túnel do Parrote, recuperando o seu percorrido habitual no Hospital Abente y Lago.

Ata que volva abrirse ao tráfico o paseo marítimo, todas as liñas que prestan servizo á zona de Montealto terán que circular dende P. de España por Baltasar Pardal, Metrosidero, Hípica, paseo marítimo, Castelo de San Antón, túnel do Parrote, Av. do Porto, P. de Ourense, Av. de Alfonso Molina ata Paxariñas e volta a Catro Camiños, onde as liñas 4, 5 e 17 recuperarán os seus percorrido e as 3/3A, 6/6A, 7 e 11 seguirán por Castiñeiras e Federico Tapia ata Juan Flórez, 10, recuperando alí o seus percorridos habituais.

Instalaranse paradas provisionais, en ambos sentidos de circulación, na Av. do Porto, e nas proximidades do Quiosco Alfonso e outra na Av. do Porto á altura da Delegación do Goberno.

As liñas 1 e 17, dende Catro Camiños dirección Os Castros, circularán pola Av. de Oza e Ramón y Cajal, para incorporarse á Av. do Exército na Casa do Mar.

A liña 21 continuará dende Catro Camiños por Castiñeiras, Federico Tapia, P. de Galicia e Juan Flórez, 10. No sentido de ida regresará por Juan Flórez ata Catro Camiños, Av. de Oza e Ramón y Cajal.

A liña 22 dende Catro Camiños circulará por Castiñeiras, Federico Tapia, P. de Galicia, facendo cabeza de liña en Juan Flórez 10, onde recuperará o seu percorrido habitual.

A liña 24 na Av. de Alfonso Molina virará á dereita para entrar a Federico Tapia facendo cabeza de liña en Juan Flórez 10.

Rogamos desculpas polas molestias.


Coruña10, afecciones autobuses urbanos

Con motivo de la celebración de la Coruña10, el domingo 24 de abril se producirán las siguientes afecciones en el servicio del transporte urbano:

Corte de los Cantones – Marina en ambos sentidos desde P. de Mina hasta el Parrote, desde las 7:30h hasta las 13h.

A partir de las 7:30h, desde P. de Ourense y con sentido de circulación hacia Puerta Real, las líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A pasarán a circular por Av. do Porto, túnel de O Parrote y P. das Ánimas (Castillo de San Antón) haciendo la cabeza de línea en la parada del tranvía, para volver a salir por el túnel de O Parrote hacia P. de Ourense. Desde el Abente y Lago las líneas 5 y 17 continuarán por su itinerario habitual.

En el momento del cierre de todo el circuito se continuarán por el túnel de O Parrote, Av. do Porto, P. de Ourense, Av. de Alfonso Molina y Pajaritas para retornar a Cuatro Caminos, donde cada una de las líneas recuperará su itinerario habitual.

Las líneas 3, 3A y 7 en sentido Adormideras/Montealto, desde el momento en el que se corte al tráfico el paseo marítimo y Av. de Rubine, desde la P. de Portugal circularán por Alfredo Vicenti a P. Pontevedra, Juan Flórez y San Pedro de Mezonzo donde, a la altura de R. de Nelle, girarán a la izquierda para incorporarnos a C/ Castiñeiras, Santa Lucía, viaducto de Alfonso Molina, P. de Ourense, Av. do Porto y túnel do Parrote, recuperando su itinerario habitual en el Hospital Abente y Lago.

Hasta la reapertura de paseo marítimo, todas las líneas que prestan servicio a la zona de Montealto tendrán que circular desde P. de España por Baltasar Pardal, Metrosidero, Hípica, paseo marítimo, Castillo de San Antón, túnel do Parrote, Av. do Porto, P. de Ourense, Av. de Alfonso Molina hasta Pajaritas y regreso a Cuatro Caminos, donde las líneas 4, 5 y 17 recuperan sus itinerarios y la 3/3A, 6/6A, 7 y 11 siguen por Castiñeiras y Federico Tapia hasta Juan Flórez, 10, recuperando allí sus itinerarios habituales.

Se instalarán paradas provisionales, en ambos sentidos de circulación, en la Av. do Porto, en las proximidades del Quiosco Alfonso y otra en Av. do Porto a la altura de la Delegación del Gobierno.

Las líneas 1 y 17, desde Cuatro Caminos y hacia los Castros, circularán por Av. de Oza y Ramón y Cajal, para incorporarse a la Av. del Ejercito en la Casa del Mar.

La línea 21 continuará desde Cuatro Caminos por Castiñeiras, Federico Tapia, P. de Galicia y Juan Flórez, 10. En el sentido de ida regresará por Juan Flórez hasta Cuatro Caminos, Av. de Oza y Ramón y Cajal.

La línea 22 desde Cuatro Caminos circulará por Castiñeiras, Federico Tapia, P. de Galicia, haciendo cabeza de línea en Juan Flórez 10, donde recuperan su itinerario habitual.

La línea 24 en la Av. de Alfonso Molina se desvía a la derecha para entrar a Federico Tapia haciendo cabecera en Juan Flórez 10.

Rogamos disculpas por las molestias.