sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Festas María Pita 2019

Avisos

Festas María Pita 2019

31 julio, 2019

Servizos especiais con motivo das Festas María Pita 2019

Concertos na Praza de María Pita: os días 1, 2, 3 e 4 de agosto á finalización dos concertos, prevista para as 00:30 horas, disporase dun dispositivo especial con saídas dende Porta Real, consistindo en:

🚌 Unha liña identificada como 1 que de cobertura ás zonas da Palloza, Gaiteira, Os Castros, Castrillón e Av. de Monelos.

🚌 Unha liña identificada como 1A para as zonas de Catro Camiños, Salvador de Madariaga, Mato Grande e Eirís.

🚌 Unha liña identificada como 3A que de servizo ás zonas de Labañou e Os Rosales.

🚌 Unha liña identificada como 6 que saíndo de Porta Real entrará por Juana de Vega a Praza de Pontevedra, Av. de Fisterra, Ventorrillo e Meicende.

🚌 Unha liña identificada como 7 que saíndo de Porta Real entrará por Juana de Vega para dar servizo ás zonas de Peruleiro, Rolda de Outeiro, Ventorrillo e Vila de Negreira.

🚌 Unha liña identificada como 11 que saíndo de Porta Real entrará por Juana de Vega, Praza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela para dar servizo á zona dos Mallos.

🚌 Unha liña identificada como 21 para dar cobertura a Ramón y Cajal, Pablo Picasso, Birloque e Novo Mesoiro.

A partir das 01:30 horas entrarán en servizo os dous Búhos, un no sentido de circulación habitual Labañou – Rolda de Outeiro – Birloque, e outro no inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís.

Noroeste Pop Rock:

🚌 Os días 6, 7, y 8 de agosto celebraranse concertos en diversos escenarios. Como consecuencia porase en servizo dous Búhos, un no sentido de circulación habitual, Labañou – Rolda de Outeiro – Birloque, e outro no inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís, saíndo o primeiro ás 23:30 horas e o último ás 01:30 horas.

🚌 Os días 9 e 10 os concertos celebraranse na praia de Riazor. Por tal motivo porase en servizo dous Búhos, un no sentido de circulación habitual, Labañou – Rolda de Outeiro – Birloque, e outro no inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís, saíndo o primeiro ás 23:30 horas e o último ás 5:00 horas. Do mesmo xeito,   instalarase unha parada provisional no Paseo Marítimo á altura da coiraza, antes da intersección con Modesta Goicouría.

Batalla Naval:

🚌 O día 14 con motivo da celebración da Batalla Naval porase o servizo nocturno cun intervalo de 15 minutos, saíndo o primeiro ás 23:30 horas. A partir das 01:30 horas quedarán dous buses en servizo cunha frecuencia de 30 minutos sendo a última saída ás 5:00 horas.


Servicios especiales con motivo de las Fiestas María Pita 2019

Conciertos en la Plaza de María Pita: los días 1, 2, 3 y 4 de agosto a la finalización de los conciertos, prevista para las 00:30 horas, se dispondrá un dispositivo especial con salidas desde Puerta Real, consistiendo en:

🚌 Una línea identificada como 1 que dé cobertura a las zonas de a Palloza, Gaiteira, Os Castros, Castrillón y Av. de Monelos.

🚌 Una línea identificada como 1A para las zonas de Cuatro Caminos, Salvador de Madariaga, Mato Grande y Eirís.

🚌 Una línea identificada como 3A que dé servicio a las zonas de Labañou y Los Rosales.

🚌 Una línea identificada como 6 que saliendo de Puerta Real entrará por Juana de Vega a Plaza de Pontevedra, Av. de Fisterra, Ventorrillo y Meicende.

🚌 Una línea identificada como 7 que saliendo de Puerta Real entrará por Juana de Vega para dar servicio a las zonas de Peruleiro, Ronda de Outeiro, Ventorrillo y Villa de Negreira.

🚌 Una línea identificada como 11 que saliendo de Puerta Real entrará por Juana de Vega, Plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela para dar servicio a la zona de Los Mallos.

🚌 Una línea identificada como 21 para dar cobertura a Ramón y Cajal, Pablo Picasso, Birloque y Novo Mesoiro.

A partir de las 01:30 horas entrarán en servicio los dos Búhos, uno en el sentido de circulación habitual Labañou – Ronda de Outeiro – Birloque, y otro en el inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís.

Noroeste Pop Rock:

🚌 Los días 6, 7, y 8 de agosto se celebrarán conciertos en diversos escenarios. Como consecuencia se pondrán en servicio dos Búhos, uno en el sentido de circulación habitual, Labañou – Ronda de Outeiro – Birloque, y otro en el inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís, saliendo el primero a las 23:30 horas y el último a las 01:30 horas.

🚌 Los días 9 y 10 los conciertos se celebrarán en la playa de Riazor. Por tal motivo se pondrán en servicio dos Búhos, uno en el sentido de circulación habitual, Labañou – Ronda de Outeiro – Birloque, y otro en el inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís, saliendo el primero a las 23:30 horas y el último a las 5:00 horas. Asimismo, se instalará una parada provisional en el Paseo Marítimo a la altura de la coraza, antes de la intersección con Modesta Goicouría.

Batalla Naval:

🚌 El día 14 con motivo de la celebración de la Batalla Naval se pondrá el servicio nocturno con un intervalo de 15 minutos saliendo el primero a las 23:30 horas. A partir de las 1:30 horas quedarán dos buses en servicio con una frecuencia de 30 minutos, siendo la última salida a las 5:00 horas.

#MaríaPita2019