sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Tríatlon 2022

Avisos

Tríatlon 2022

17 junio, 2022

Tríatlon 2022

Con motivo da proba de tríatlon que se celebrará o sábado 18 dende as 9:30h ata as 22h e o domingo 19 dende as 9h ata as 15horas, aproximadamente, produciranse diversos cortes de tráfico que afectarán ás seguintes liñas de transporte urbano:

Os desvíos do sábado entre as 9:30h e as 14horas afectan ás liñas que pasan por Porta Real en ambas direccións, nesta franxa horaria dende P. de Ourense circularemos por Av. do Porto e Túnel do Parrote en ambos sentidos, farase cabeceira de liña no Castelo de Santo Antón (arada do tranvía).

A liñas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 e 23A: a partir das 14h do sábado e das 9h do domingo, dende Catro Camiños e en dirección Porta Real, desviaranse por Enrique Hervada, San Pedro de Mezonzo, Av. Alfonso Molina para cambiar o sentido da marcha en Paxariñas, regreso pola Av. Alfonso Molina, P. de Ourense, Av. do Porto, túnel do Parrote e Abente y Lago, continuando dende este punto a 5 e 17 polo seu itinerario habitual.

As liñas 1, 1A, 2, 2A, 17, 23 e 23A, a partir das 14h do sábado e das 9h do domingo, dende o Abente y Lago dirección Catro Camiños, continuarán polo túnel do Parrote, Av. do Porto, P. de Ourense, Viaduto de Alfonso Molina ata Paxariñas, onde darán a volta para regresar a Catro Camiños, dende onde cada unha delas retomará a seu itinerario habitual (facendo a parada do Remanso, a 1 e 17 continuarán dirección Os Castros pola Av. de Oza).

Excepcionalmente para diminuír a afección ao tráfico suprimirase a peonalización da r/ Santo André o sábado pola tarde, manténdose o corte do domingo.

Para o sábado, as liñas 3 e 7, ao non poder circular por Santa Catalina dirección Porta Real, continuarán por Santo André, Paseo Marítimo, r/ Hospital, San Roque, P. de España, P. das Atochas, Veiramar, Paseo Marítimo, Abente y Lago e Maestranza, onde recuperarán o seu itinerario habitual.

Para o domingo, as liñas 3 e 7, ao non poder circular por Santo André, continuarán dende a Av. de Bos Aires, polo Paseo Marítimo, r/ Hospital, San Roque, P. de España, P. das Atochas, Veiramar, Paseo Marítimo, Abente y Lago e Maestranza, onde recuperarás o seu itinerario habitual.

A liña 3A a partir das 14h do sábado e en dirección Durmideiras – P. de Pontevedra, dende o Abente y Lago volverá pola Maestranza dirección P. de España, Panadeiras e Santo André, incorporándose en P. de Pontevedra ao seu itinerario habitual.

A liña 3A a partir das 9h do domingo e en dirección Durmideiras – P. de Pontevedra, dende o Abente y Lago volverá pola Maestranza dirección P. de España, San Roque, r/ Hospital, Paseo Marítimo, incorporándose na P. de Pontevedra ao seu itinerario habitual.

As liñas 21 e 22 a partir das 14h do sábado, dende Catro Camiños circularán por Enrique Hervada, Castiñeiras, Federico Tapia, P. de Galicia e Francisco Mariño, facendo cabeza de liña en Juan Flórez, 10 a liña 22 e continuando a liña 21 ata Juana de Vega.

As liñas 24 e UDC a partir das 14h do sábado, dende Alfonso Molina circularán por Federico Tapia, P. de Galicia e Francisco Mariño, facendo cabeza en Juan Flórez, 10.

A liña 14 dende Os Castros circulará pola Av. de Oza.

Rogamos desculpas polas molestias


Triatlón 2022

Con motivo de la prueba de triatlón que se celebrará el sábado 18 desde las 9:30h hasta las 22h y el domingo desde las 9h hasta las 15horas, aproximadamente, se producirán diversos cortes de tráfico que afectarán a las siguientes líneas de transporte urbano:

Los desvíos del sábado entre las 9:30h y las 14h afectan a las líneas que pasan por Puerta Real en ambas direcciones, entre esta franja horaria desde P. de Ourense circularemos por Av. do Porto y túnel de O Parrote en ambos sentidos, se hará cabecera de línea en el Castillo de San Antón (parada del tranvía).

Las líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A: a partir de las 14h del sábado y de las 9h del domingo, desde Cuatro Caminos y en dirección hacia Puerta Real se desviarán por Enrique Hervada, San Pedro de Mezonzo, Av. de Alfonso Molina para cambiar el sentido de marcha en Pajaritas, regreso por Av. Alfonso Molina, P. de Ourense, Av. do Porto, túnel de O Parrote y Abente y Lago, continuando desde este punto la 5 y 17 por su itinerario habitual.

Las líneas 1, 1A, 2, 2A, 17, 23 y 23A a partir de las 14h del sábado y de las 9h del domingo desde el Abente y Lago hacia Cuatro Caminos continuarán por el túnel de O Parrote, Av. do Porto, P. de Ourense, viaducto de Alfonso Molina, hasta Pajaritas donde darán la vuelta para regresar a Cuatro Caminos, en donde cada una de ellas retomará su itinerario habitual (haciendo la parada del Remanso, la 1 y 17 continuarán hacia Os Castros por la Av. de Oza).

Excepcionalmente para disminuir la afección al tráfico se va a suprimir la peatonalización de la C/ San Andrés el sábado por la tarde, manteniéndose el corte del domingo.

Para el sábado las líneas 3 y 7, al no poder circular por Santa Catalina hacia Puerta Real, continuarán por San Andrés, Paseo Marítimo, C/ Hospital, San Roque, P. de España, P. das Atochas, Veramar, Paseo Marítimo, Abente y Lago y Maestranza, donde recuperan su itinerario habitual.

Para el domingo las líneas 3 y 7 al no poder circular por San Andrés, continuarán desde la Av. de Buenos Aires por Paseo Marítimo, C/ Hospital, San Roque, P. de España, P. das Atochas, Veramar, Paseo Marítimo, Abente y Lago y Maestranza, donde recuperan su itinerario habitual.

La línea 3A a partir de las 14h del sábado y en sentido de circulación Adormideras – P. de Pontevedra, desde el Abente y Lago volverá por Maestranza hacia P. de España, Panaderas y San Andrés, incorporándose en P. de Pontevedra a su itinerario habitual.

La línea 3A a partir de las 9h del domingo y en sentido de circulación Adormideras – P. de Pontevedra, desde el Abente y Lago volverá por Maestranza hacia P. de España, San Roque, C/ Hospital, Paseo Marítimo, incorporándose en P. de Pontevedra a su itinerario habitual.

Las líneas 21 y 22 a partir de las 14h del sábado, desde Cuatro Caminos circularán por Enrique Hervada, Castiñeiras, Federico Tapia, P. de Galicia y Francisco Mariño, haciendo cabeza de línea en Juan Flórez, 10 la línea 22 y continuando la línea 21 hasta Juana de Vega.

Las líneas 24 y UDC a partir de las 14h del sábado, desde Alfonso Molina circularán por Federico Tapia, P. de Galicia y Francisco Mariño, haciendo cabecera en Juan Flórez, 10.

La línea 14 desde Os Castros circulará por Av. de Oza.

Rogamos disculpas por las molestias.