sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Reforzo do transporte urbano pola FEIRA DAS MARABILLAS

Incidences

Reforzo do transporte urbano pola FEIRA DAS MARABILLAS

20 July, 2018

Con motivo da celebración da XXIV FEIRA DAS MARABILLAS 2018 CASCO HISTÓRICO / CIDADE VELLA DA CORUÑA, entre o martes 24 e o domingo 29 de xullo, ambos inclusive, reforzarase o servizo de transporte urbano có seguinte detalle:

🚌 A liña 1 prolongará o servizo realizando a última saída do hospital Abente y Lago ás 23:45 horas.

🚌 A partir das 23:30 horas comezará a funcionar o servizo nocturno, que sairá durante os días de feira de Porta Real, realizando dos itinerarios en sentido inverso un do outro, cós seguintes itinerarios:

🚌 Ás 23:30 horas sairá o primeiro “Búho” realizando o itinerario similar ao habitual: Porta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – Praza de España – Avda. de Hércules – Paseo Marítimo – Riazor – Labañou – Rda. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – Xeneral Rubín – Pablo Picasso – Birloque – Estrada Pocomaco – Mesoiro, 22 – Illas Sisargas – Mesoiro – Estrada Pocomaco – Birloque – San Cristóbal – Camilo José Cela – Vicente Aleixandre – Antonio Noche – Castrillón – Castros – Avda. de Oza – Catro Camiños – Praza de Ourense – Porta Real.

🚌 Ás 00:05 horas iniciará servizo o segundo “Búho”itinerario inverso ao anterior: Porta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – Praza de España – Avda. de Hércules – Paseo Marítimo – Praza de Pontevedra – Praza de Ourense – Linares Rivas –Primo de Rivera – Catro Camiños – Avda. de Oza – Castros – Castrillón – Monelos –Salvador de Madariaga – Camilo José Cela – Eirís – Avda. de Pedralonga – Alcampo –Palavea – Alfonso Molina – Matogrande – San Cristóbal – Birloque – Pablo Picasso –Estación de Ferrocarril – Rda. de Outeiro – Avda. Gran Canaria – Riazor – Praza de Pontevedra – Porta Real.

A frecuencia do servizo nocturno será de 30 minutos, as últimas saídas serán ás 4:30 horas e ás 05:00 horas, con saída ás horas en sentido Praza de Ourense – Catro Camiños – Castros – Castrillón – Monelos – Eirís – Palavea – Birloque – Rda. de Outeiro e ás horas e media no sentido Riazor – Labañou – Rda. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – Birloque – Mesoiro – Castrillón.


Con motivo de la celebración de la XXIV FEIRA DAS MARABILLAS 2018 CASCO HISTÓRICO / CIDADE VELLA DA CORUÑA, entre el martes 24 y el domingo 29 de julio, ambos inclusive, se reforzará el servicio de transporte urbano con el siguiente detalle:

🚌 La línea 1 prolongará el servicio realizando la última salida del hospital Abente y Lago a las 23:45 horas.

🚌 A partir de las 23:30 horas comenzará a funcionar el servicio nocturno, que saldrá durante los días de feria de Porta Real, realizando dos itinerarios en sentido inverso el uno del otro, con los siguientes itinerarios:

🚌 A las 23:30 horas saldrá el primer Búho realizando el itinerario similar al habitual: Puerta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – Plaza de España – Avda. de Hércules – Paseo Marítimo – Riazor – Labañou – Rda. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – General Rubín – Pablo Picasso – Birloque – Carretera Pocomaco – Mesoiro, 22 – Illas Sisargas – Mesoiro – Carretera Pocomaco – Birloque – San Cristóbal – Camilo José Cela – Vicente Aleixandre – Antonio Noche – Castrillón – Castros – Avda. de Oza – Catro Camiños – Plaza de Ourense – Porta Real.

🚌 A las 00:05 horas iniciará servicio el segundo Búho con itinerario inverso al anterior: Porta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – Plaza de España – Avda. de Hércules – Paseo Marítimo – Plaza de Pontevedra – Plaza de Ourense – Linares Rivas –Primo de Rivera – Catro Camiños – Avda. de Oza – Castros – Castrillón – Monelos –Salvador de Madariaga – Camilo José Cela – Eirís – Av. de Pedralonga – Alcampo –Palavea – Alfonso Molina – Matogrande – San Cristóbal – Birloque – Pablo Picasso –Estación de Ferrocarril – Rda. de Outeiro – Avda. Gran Canaria – Riazor – Plaza de Pontevedra – Porta Real.

La frecuencia del servicio nocturno será de 30 minutos, las últimas salidas serán a las 4:30 horas y a las 05:00 horas, con salida a las horas en sentido Plaza de Ourense – Catro Camiños – Castros – Castrillón – Monelos – Eirís – Palavea – Birloque – Rda. de Outeiro y a las horas y media en el sentido Riazor – Labañou – Rda. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – Birloque – Mesoiro – Castrillón.