sombra derecha
sombra izquierda
sombra

FESTIVIDADE DE DEFUNTOS

Avisos

FESTIVIDADE DE DEFUNTOS

29 Outubro, 2021

DISPOSITIVO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO. FESTIVIDADE DE DEFUNTOS.

Con motivo da celebración da festividade de Defuntos reforzaranse os servizos de autobús urbano na contorna dos cemiterios municipais segundo o seguinte detalle:

Día 31 de outubro e 1 de novembro:

Reforzaranse as liñas 23 e 23A con 2 autobuses mais. Desta forma, a frecuencia combinada de ambas liñas será de 17 minutos, ambas liñas dan servizo ao cemiterio de Feans.

Reforzarase a liña 3, dando servizo aos cemiterios de San Pedro de Visma e de San Amaro cunha frecuencia combinada coa 3A de 16 minutos.

Ao cemiterio de San Pedro de Visma tamén dan servizo as liñas 12 e 14.

Do mesmo xeito, a liña 11, cun percorrido transversal da cidade e con transbordo a todas e cada unha das demais liñas, reforzarase con dous autobuses adicionais ao longo de toda a xornada dando servizo ao cemiterio de San Amaro cunha frecuencia de 17 minutos.

As restantes zonas da cidade están comunicadas co cemiterio de San Amaro a través das liñas: 4, 5, 6, 6A, 7 e 17.

O cemiterio de Oza (Castrillón) está comunicado por medio das liñas: 1, 12A e 14.

Ao cemiterio de San Cristóbal das Viñas darán servizo as liñas 5, 12A y 22.


DISPOSITIVO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO. FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS.

Con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos se reforzarán los servicios de autobús urbano en el entorno de los cementerios municipales según el siguiente detalle:

Día 31 de octubre y 1 de noviembre:

Se reforzarán las líneas 23 y 23A con 2 autobuses más. De esta forma, la frecuencia combinada de ambas líneas será de 17 minutos, ambas líneas dan servicio al cementerio de Feans.

Se reforzará la línea 3, dando servicio a los cementerios de San Pedro de Visma y de San Amaro con una frecuencia combinada con la 3A de 16 minutos.

Al cementerio de San Pedro de Visma también dan servicio las líneas 12 y 14.

Asimismo, la línea 11, con un recorrido transversal de la ciudad y con transbordo a todas y cada una de las demás líneas, se reforzará con dos autobuses adicionales a lo largo de toda la jornada dando servicio al cementerio de San Amaro con una frecuencia de 17 minutos.

Las restantes zonas de la ciudad están comunicadas con el cementerio de San Amaro a través de las líneas: 4, 5, 6, 6A, 7 y 17.

El cementerio de Oza (Castrillón) está comunicado por medio de las líneas: 1, 12A y 14.

Al cementerio de San Cristóbal das Viñas darán servicio las líneas 5, 12A y 22.