sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Enquisa Online

Avisos

Enquisa Online

Enquisa Satisfacción 2019 (GAL)

* Indícanos os teus datos para participar na enquisa:
En caso de que resultes gañad@r dalgún dos sorteos diarios dunha tarxeta con 20 viaxes, publicaremos o teu nome na nosa web e redes sociais; ademais, necesitaremos o teu email ou teléfono para poder poñernos en contacto contigo (en ningún momento o teu email nin teléfono serán publicados).
* O email especificado ya foi usado nesta inquisa
1.- Xénero
Feminino
Masculino
2.- Franxa de idade
Menor de idade
De 18 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
De 55 a 64
Maior de 64
3.- Ocupación
Asalariado, por conta allea
Autónomo, por conta propia
Xubilado/pensionista
Parado
Estudante
Ama de casa
4.- Indícanos cantas veces por semana viaxas con nós
Liña 1 Viaxes por semana
Liña 1A Viaxes por semana
Liña 2 Viaxes por semana
Liña 2A Viaxes por semana
Liña 3 Viaxes por semana
Liña 3A Viaxes por semana
Liña 4 Viaxes por semana
Liña 5 Viaxes por semana
Liña 6 Viaxes por semana
Liña 6A Viaxes por semana
Liña 7 Viaxes por semana
Liña 11 Viaxes por semana
Liña 12 Viaxes por semana
Liña 12A Viaxes por semana
Liña 14 Viaxes por semana
Liña 17 Viaxes por semana
Liña 20 Viaxes por semana
Liña 21 Viaxes por semana
Liña 22 Viaxes por semana
Liña 23 Viaxes por semana
Liña 23A Viaxes por semana
Liña 24 Viaxes por semana
Liña UDC Viaxes por semana
Servicio Nocturno Viaxes por semana
5.- Se realizas transbordos nos teus desprazamentos en bus, que tipos de transbordos realizas?
Si, entre buses urbanos
Si, desde un bus interurbano
Si, desde un tren
Si, a partir dun desprazamento en coche
Non
6.- Normalmente, poderías desprazarte en coche en lugar de usar o bus urbano?
Non podería facelo, non dispoño de coche
Podería facelo, nun coche á miña disposición (propio ou alleo)
Podería facelo, como acompañante
7.- No caso de dispoñer da opción de moverte en coche, prefires o autobús polos seguintes motivos
Dificultades co aparcamento en destino
O viaxe en bus é máis económico
O viaxe en bus aforra tempo
Viaxando en bus coido do medio ambiente
8.- Uso máis frecuente do bus urbano en A Coruña
Traballo
Estudos
Compras
Ocio
Acudir ao médico
Xestións administrativas
Motivos persoales/familiares
9.- Planificación e execución, valora de 1 a 5 (onde 5 é a mellor valoración)
1
2
3
4
5
Frecuencia
Puntualidade
Horario
Duración da viaxe
Ubicación das paradas
Seguridade das paradas
Información das paradas
10.- Mantemento e atención ao cliente, valora de 1 a 5 (onde 5 é a mellor valoración)
1
2
3
4
5
Limpeza do vehículo
Estado do bus
Accesibilidade ao autobús
Trato do persoal
Forma de conducir do conductor
Seguridade a bordo do bus
Información do sevizo
Atención ante unha consulta ou reclamación
11.- Sustentabilidade, valora de 1 a 5 (onde 5 é a mellor valoración)
1
2
3
4
5
Nivel de ruído dos vehículos
Nivel de emisións dos vehículos
Condicións para a diversidade funcional (auditiva o visual)
Imaxe ambiental da empresa
12.- Valoración xeral, valora de 1 a 5 (onde 5 é a mellor valoración)
1
2
3
4
5
Valoración xeral
13.- Coñeces e/ou utilizas
Coñezo a app itranvias iTranvias Utilizo
Coñezo a web http://www.tranviascoruna.com Utilizo
Coñezo o Facebook Utilizo
Coñezo o Twitter Utilizo
Coñezo o mail correo@tranviascoruna.com Utilizo
Coñezo o teléfono 981.250.100 Utilizo
14.- Comentarios e/ou suxestións:
Verificación
* Lin e acepto as bases legais