sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

TRANSBORDOS

  • Gratuíto
  • No gratuíto

Abente y Lago(523)
1A 2 2A 3A 17 23 23A

Hora IDA:
Laborais
06:35 07:10 07:27 07:44 07:58 08:15 08:32 08:49
09:06 09:23 09:40 09:57 10:14 10:31 10:48 11:05
11:22 11:39 11:56 12:13 12:30 12:47 13:04 13:21
13:38 13:55 14:12 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37
15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 17:53
18:10 18:27 18:44 19:01 19:18 19:35 19:52 20:09
20:26 20:43 21:00 21:17 21:34 21:51 22:08 22:38
23:00

Sábados
06:35 07:05 07:25 07:50 08:10 08:35 08:55 09:20
09:40 10:05 10:25 10:50 11:10 11:35 11:55 12:20
12:40 13:05 13:25 13:50 14:10 14:35 14:55 15:20
15:40 16:05 16:25 16:50 17:10 17:35 17:55 18:20
18:40 19:05 19:25 19:50 20:10 20:35 20:55 21:20
21:40 22:05 22:25 23:00

Festivos
07:35 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:55 11:15 11:40 12:00 12:25 12:45
13:10 13:30 13:55 14:15 14:40 15:00 15:25 15:45
16:10 16:30 16:55 17:15 17:40 18:00 18:25 18:45
19:10 19:30 19:55 20:15 20:40 21:00 21:25 21:45
22:05 22:25 22:45 23:00
Hora VOLTA:
Laborais
06:50 07:31 07:48 08:05 08:22 08:39 08:56 09:13
09:30 09:47 10:04 10:21 10:38 10:55 11:12 11:29
11:46 12:03 12:20 12:37 12:54 13:11 13:28 13:45
14:02 14:19 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01
16:18 16:35 16:52 17:09 17:26 17:43 18:00 18:17
18:34 18:51 19:08 19:25 19:42 19:59 20:16 20:33
20:50 21:07 21:24 21:41 22:15 22:35

Sábados
06:45 07:25 07:45 08:10 08:30 08:55 09:15 09:40
10:00 10:25 10:45 11:10 11:30 11:55 12:15 12:40
13:00 13:25 13:45 14:10 14:30 14:55 15:15 15:40
16:00 16:25 16:45 17:10 17:30 17:55 18:15 18:40
19:00 19:25 19:45 20:10 20:30 20:55 21:15 21:40
22:00 22:45

Festivos
07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 12:20 12:45 13:05
13:30 13:50 14:15 14:35 15:00 15:20 15:45 16:05
16:30 16:50 17:15 17:35 18:00 18:20 18:45 19:05
19:30 19:50 20:15 20:35 21:00 21:20 21:45 22:05
22:25 22:45
*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.
Transbordo gratuíto
Transbordo NON gratuíto
Ver nota aclaratoria

Tempo máximo de transbordo 45 min.
Só permitido co uso das tarxetas Bono-Bus.

Transbordos gratuítos

Da liña 14 á 2A

A 14 vai cara á Praza de Pablo Iglesias 8 e a 2A vai a Hospital de Oza A 14 vai cara a Emilio Glez.López,Manuel Azaña e a 2A vai a Hospital de Oza A 14 va cara a Emilio Glez.López,Manuel Azaña e a 2A vai a Porta Real

Da liña 14 á 2

A 14 vai cara a Emilio Glez.López,Manuel Azaña e a 2 vai a Porta Real

Da liña 2A á 1

A 2A vai cara a Porta Real e a 1 vai á Praza de Pablo Iglesias

Da liña 21 á 23

A 21 vai cara a Fraga do Eume e a 23 vai a Urbanización Breogán A 21 vai cara a Juana de Vega e a 23 vai a Juana de Vega

Da liña 21 á 23A

A 21 vai cara a Fraga do Eume e a 23A vai a Urbanización Breogán A 21 vai cara a Juana de Vega e a 23A vai a Porta Real

Línea Orixen

L
í
n
e
a

D
e
s
t
i
n
o

BUH 1 1A 2 2A 3 3A 4 5 6 6A 7 11 12 12A 14 17 20 21 22 23 23A 24 UDC
BUH                                                
1                                                
1A                                                
2                                                
2A                                                
3                                                
3A                                                
4                                                
5                                                
6                                                
6A                                                
7                                                
11                                                
12                                                
12A                                                
14                                                
17                                                
20                                                
21                                                
22                                                
23                                                
23A                                                
24                                                
UDC                                                

Linea Abente y Lago-Castrillón (1)

Esta liña trasládao dende o Castrillón ao centro da cidade, onde atravesa pola zona das famosas galerías da Mariña, estampa habitual da cidade. Dá servizo á Estación de Autobuses. Tamén pode utilizala se precisa desprazarse ao hospital Abente y Lago ou visitar o Castelo de San Antón.