sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

As Lagoas(549)

Seleccionar data:
Hora IDA:
Laborais
07:15 07:30 07:43 07:55 08:07 08:13 08:29 08:45
09:01 09:17 09:33 09:49 10:05 10:21 10:37 10:53
11:09 11:25 11:41 11:57 12:13 12:29 12:45 13:01
13:17 13:33 13:49 14:05 14:21 14:37 14:53 15:09
15:25 15:41 15:57 16:13 16:29 16:45 17:01 17:17
17:33 17:49 18:05 18:21 18:37 18:53 19:09 19:25
19:41 19:57 20:13 20:29 20:45 21:01 21:17 21:28
21:44 22:00 22:13 22:30

Hora VOLTA:
Laborais
07:05 07:25 07:43 08:00 08:17 08:33 08:46 09:00
09:16 09:32 09:48 10:04 10:20 10:36 10:52 11:08
11:24 11:40 11:56 12:12 12:28 12:44 13:00 13:16
13:32 13:48 14:04 14:20 14:36 14:52 15:08 15:24
15:40 15:56 16:12 16:28 16:44 17:00 17:16 17:32
17:48 18:04 18:20 18:36 18:52 19:08 19:24 19:40
19:56 20:12 20:28 20:44 21:00 21:16 21:32 21:47
22:04 22:10 22:40 23:10

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea As Lagoas-A. C. Marineda (11)

Das Lagoas diríxese cara á Praza de Pontevedra. Nese itinerario pasa fronte á Delegación de Facenda, a Axencia Tributaria e o Ambulatorio San Xosé, o edificio de Facenda da Xunta e o instituto Eusebio da Guarda. Continúa viaxe por Juan Flórez e a rúa Nicaragua para acceder na Rolda de Nelle á Avda. dos Mallos e a Avda. de Arteixo. Alí atópase o Ambulatorio dos Mallos e, finalmente, o Centro Comercial Marineda.