sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

Emilio Glez.López,54(90)
3 3A 14

Seleccionar data:
Hora IDA:
Sábados
07:20 07:50 08:10 08:42 09:14 09:46 10:18 10:50
11:22 11:54 12:26 12:58 13:30 14:02 14:34 15:06
15:38 16:10 16:42 17:14 17:46 18:18 18:50 19:22
19:54 20:26 20:58 21:30 22:02 22:35

Hora VOLTA:
Sábados
07:45 08:15 08:42 09:14 09:46 10:18 10:50 11:22
11:54 12:26 12:58 13:30 14:02 14:34 15:06 15:38
16:10 16:42 17:14 17:46 18:18 18:50 19:22 19:54
20:26 20:58 21:30 22:02 22:35 23:10

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea Os Rosales-CHUAC-Materno (12)

A liña 12 une Os Rosales, a Cidade Escolar e Gregorio Hernández, onde está situado o edificio de Sanidade. Percorre despois toda a Rolda de Nelle ata San Pedro de Mezonzo, fronte á Igrexa. Nos Catro Camiños continúa por Xeneral Sanjurjo e Os Castros cara ao hospital San Rafael e o CHUAC, pasando previamente por Casablanca, nas proximidades do Hospital e Campus de Oza.