sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

Abente y Lago(523)
1 2 2A 3A 17 23 23A

Santa Cristina(584)

Seleccionar data:
Hora IDA:
Laborais
06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:00 08:15 08:30
08:47 09:04 09:20 09:36 09:52 10:08 10:24 10:40
10:56 11:12 11:28 11:44 12:00 12:16 12:32 12:48
13:04 13:20 13:36 13:52 14:08 14:24 14:40 14:56
15:12 15:28 15:44 16:00 16:16 16:32 16:48 17:04
17:20 17:36 17:52 18:08 18:24 18:40 18:56 19:12
19:28 19:44 20:00 20:16 20:32 20:48 21:04 21:20
21:36 21:55 22:20 23:00

Hora VOLTA:
Laborais
06:55 07:20 07:45 08:05 08:24 08:40 08:56 09:12
09:28 09:44 10:00 10:16 10:32 10:48 11:04 11:20
11:36 11:52 12:08 12:24 12:40 12:56 13:12 13:28
13:44 14:00 14:16 14:32 14:48 15:04 15:20 15:36
15:52 16:08 16:24 16:40 16:56 17:12 17:28 17:44
18:00 18:16 18:32 18:48 19:04 19:20 19:36 19:52
20:08 20:24 20:40 20:56 21:12 21:28 21:44 22:16
22:55

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea Abente y Lago-Santa Cristina (1A)

Cruza a cidade dende a Pasaxe, prestando servizo ás modernas urbanizacións de Eirís e Matogrande. Conxuga o paso por estas zonas residenciais co itinerario histórico polo centro onde, ademais de dar servizo por rúas comerciais, ofrece a fermosa vista das galerías da Mariña.