sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

Abente y Lago(523)
1 2 2A 3A 17 23 23A

A Pasaxe, Santa Xema(371)
22

Seleccionar data:
Hora IDA:
Laborais
06:30 06:55 07:20 07:35 07:54 08:13 08:32 08:51
09:10 09:29 09:48 10:07 10:26 10:45 11:04 11:23
11:42 12:01 12:20 12:39 12:58 13:17 13:36 13:55
14:14 14:33 14:52 15:11 15:30 15:49 16:08 16:27
16:46 17:05 17:24 17:43 18:02 18:21 18:40 18:59
19:18 19:37 19:56 20:15 20:34 20:53 21:12 21:31
21:50 22:20 22:50

Hora VOLTA:
Laborais
06:55 07:20 07:45 08:00 08:15 08:32 08:51 09:10
09:29 09:48 10:07 10:26 10:45 11:04 11:23 11:42
12:01 12:20 12:39 12:58 13:17 13:36 13:55 14:14
14:33 14:52 15:11 15:30 15:49 16:08 16:27 16:46
17:05 17:24 17:43 18:02 18:21 18:40 18:59 19:18
19:37 19:56 20:15 20:34 20:53 21:12 21:31 21:50
22:09

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea Abente y Lago-Pasaxe (1A)

Cruza a cidade dende a Pasaxe, prestando servizo ás modernas urbanizacións de Eirís e Matogrande. Conxuga o paso por estas zonas residenciais co itinerario histórico polo centro onde, ademais de dar servizo por rúas comerciais, ofrece a fermosa vista das galerías da Mariña.