sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

Abente y Lago(523)
1 2 2A 3A 17 23 23A

A Pasaxe, Santa Xema(371)
22

Seleccionar data:
Hora IDA:
Laborais
06:35 07:00 07:25 07:40 07:55 08:17 08:39 09:01
09:23 09:45 10:07 10:29 10:51 11:13 11:35 11:57
12:19 12:41 13:03 13:25 13:47 14:09 14:31 14:53
15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:49
18:11 18:33 18:55 19:17 19:39 20:01 20:23 20:45
21:07 21:29 21:51 22:10 22:50

Hora VOLTA:
Laborais
07:00 07:25 07:50 08:10 08:28 08:50 09:12 09:34
09:56 10:18 10:40 11:02 11:24 11:46 12:08 12:30
12:52 13:14 13:36 13:58 14:20 14:42 15:04 15:26
15:48 16:10 16:32 16:54 17:16 17:38 18:00 18:22
18:44 19:06 19:28 19:50 20:12 20:34 20:56 21:18
21:40 22:25

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea Abente y Lago-A Pasaxe (1A)

Cruza a cidade dende a Pasaxe, prestando servizo ás modernas urbanizacións de Eirís e Matogrande. Conxuga o paso por estas zonas residenciais co itinerario histórico polo centro onde, ademais de dar servizo por rúas comerciais, ofrece a fermosa vista das galerías da Mariña.