sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

Av.Hércules,mercado(181)
6 6A 7 11 17

Seleccionar data:
Hora IDA:
Laborais
06:50 07:15 07:30 07:45 08:00 08:17 08:30 08:43
08:56 09:08 09:20 09:32 09:44 09:56 10:08 10:20
10:32 10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:44 11:56
12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32
13:44 13:56 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08
15:20 15:32 15:44 15:56 16:08 16:20 16:32 16:44
16:56 17:08 17:20 17:32 17:44 17:56 18:08 18:20
18:32 18:44 18:56 19:08 19:20 19:32 19:44 19:56
20:08 20:20 20:32 20:44 20:56 21:08 21:20 21:32
21:44 21:55 22:05 22:20 22:35 23:02

Hora VOLTA:
Laborais
07:15 07:30 07:45 07:57 08:10 08:20 08:30 08:40
08:53 09:05 09:17 09:29 09:41 09:53 10:05 10:17
10:29 10:41 10:53 11:05 11:17 11:29 11:41 11:53
12:05 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05 13:17 13:29
13:41 13:53 14:05 14:17 14:29 14:41 14:53 15:05
15:17 15:29 15:41 15:53 16:05 16:17 16:29 16:41
16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:17
18:29 18:41 18:53 19:05 19:17 19:29 19:41 19:53
20:05 20:17 20:29 20:41 20:53 21:05 21:17 21:29
21:41 21:55 22:05 22:20 22:33 23:05 23:25

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea Av. Hércules-Barrio das Flores (4)

Partindo dende o Barrio das Flores, en poucos minutos sitúase fronte ao edificio dos Ministerios e a Estación de Autobuses, podendo continuar a viaxe cara aos Catro Camiños e Praza de Pontevedra, San Andrés, Praza de España e Monte Alto. Ao longo do itinerario pasaremos fronte o instituto Eusebio da Guarda, edificio de Facenda da Xunta e moi próximos á Delegación de Facenda, Axencia Tributaria e Ambulatorio San Xosé.