sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

Durmideiras, mercado(151)
3 3A

Espacio Coruña(540)

Seleccionar data:
Hora IDA:
Laborais
06:35 07:00 07:25 07:43 08:00 08:17 08:32 08:50
09:08 09:26 09:44 10:02 10:20 10:38 10:56 11:14
11:32 11:50 12:08 12:26 12:44 13:02 13:20 13:38
13:56 14:14 14:32 14:50 15:08 15:26 15:44 16:02
16:20 16:38 16:56 17:14 17:32 17:50 18:08 18:26
18:44 19:02 19:20 19:38 19:56 20:14 20:32 20:50
21:08 21:26 21:44 22:00 22:15 22:40

Hora VOLTA:
Laborais
07:00 07:25 07:43 07:57 08:15 08:32 08:49 09:05
09:23 09:41 09:59 10:17 10:35 10:53 11:11 11:29
11:47 12:05 12:23 12:41 12:59 13:17 13:35 13:53
14:11 14:29 14:47 15:05 15:23 15:41 15:59 16:17
16:35 16:53 17:11 17:29 17:47 18:05 18:23 18:41
18:59 19:17 19:35 19:53 20:11 20:29 20:47 21:05
21:23 21:41 22:05 22:40

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea Durmideiras-Espacio Coruña (5)

Dende Durmideiras, esta liña circula pola Praza de España e San Andrés cara á Praza de Pontevedra, pasando moi preto do Ambulatorio San Xosé, Delegación de Facenda e Axencia Tributaria e o instituto Eusebio da Guarda. Pode viaxar despois ao longo de Juan Flórez cara a San Pedro de Mezonzo, xusto enfronte da igrexa. Pasa pola Estación de Ferrocarril e finalmente polo Birloque e A Cabana, fronte ao centro comercial Espazo Coruña.