sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

Durmideiras, mercado(151)
3 3A

Espacio Coruña(540)

Seleccionar data:
Hora IDA:
Laborais
06:35 07:00 07:30 07:50 08:10 08:36 08:58 09:20
09:42 10:04 10:26 10:48 11:10 11:32 11:54 12:16
12:38 13:00 13:22 13:44 14:06 14:28 14:50 15:12
15:34 15:56 16:18 16:40 17:02 17:24 17:46 18:08
18:30 18:52 19:14 19:36 19:58 20:20 20:42 21:04
21:26 21:45 22:10 23:05

Hora VOLTA:
Laborais
07:00 07:30 08:00 08:20 08:42 09:06 09:28 09:50
10:12 10:34 10:56 11:18 11:40 12:02 12:24 12:46
13:08 13:30 13:52 14:14 14:36 14:58 15:20 15:42
16:04 16:26 16:48 17:10 17:32 17:54 18:16 18:38
19:00 19:22 19:44 20:06 20:28 20:50 21:12 21:34
21:56 22:35

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea Durmideiras-Espacio Coruña (5)

Dende Durmideiras, esta liña circula pola Praza de España e San Andrés cara á Praza de Pontevedra, pasando moi preto do Ambulatorio San Xosé, Delegación de Facenda e Axencia Tributaria e o instituto Eusebio da Guarda. Pode viaxar despois ao longo de Juan Flórez cara a San Pedro de Mezonzo, xusto enfronte da igrexa. Pasa pola Estación de Ferrocarril e finalmente polo Birloque e A Cabana, fronte ao centro comercial Espazo Coruña.