sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

TRANSBORDOS

  • Gratuíto
  • No gratuíto

Av.Hércules,mercado(181)
4 6A 7 11 17

Meicende, Av. Butano(574)

Hora IDA:
Laborais
07:00 07:20 07:32 07:45 08:00 08:09 08:29 08:41
08:53 09:15 09:26 09:48 09:59 10:10 10:32 10:43
11:05 11:16 11:27 11:49 12:00 12:22 12:33 12:44
13:06 13:17 13:39 13:50 14:01 14:23 14:34 14:56
15:07 15:18 15:40 15:51 16:13 16:24 16:35 16:57
17:08 17:30 17:41 17:52 18:14 18:25 18:47 18:58
19:09 19:31 19:42 20:04 20:15 20:26 20:47 20:55
21:15 21:25 21:35 21:55 22:05 22:25 22:55

Sábados
07:15 07:28 07:41 07:54 08:07 08:33 08:46 08:59
09:12 09:38 09:51 10:04 10:17 10:43 10:56 11:09
11:22 11:48 12:01 12:14 12:27 12:53 13:06 13:19
13:32 13:58 14:11 14:24 14:40 15:14 15:31 15:48
16:22 16:39 16:56 17:30 17:47 18:04 18:38 18:55
19:12 19:46 20:03 20:20 20:54 21:11 21:28 22:00
22:15 22:30

Festivos
08:00 08:15 08:46 09:02 09:40 10:00 10:40 11:00
11:40 12:00 12:40 13:00 13:40 14:00 14:43 15:06
15:50 16:12 16:56 17:18 18:02 18:24 19:08 19:30
20:14 20:36 21:20 21:42 22:22 22:45
Hora VOLTA:
Laborais
07:00 07:15 07:30 07:50 08:03 08:15 08:35 08:47
09:09 09:20 09:31 09:53 10:04 10:26 10:37 10:48
11:10 11:21 11:43 11:54 12:05 12:27 12:38 13:00
13:11 13:22 13:44 13:55 14:17 14:28 14:39 15:01
15:12 15:34 15:45 15:56 16:18 16:29 16:51 17:02
17:13 17:35 17:46 18:08 18:19 18:30 18:52 19:03
19:25 19:36 19:47 20:09 20:20 20:42 20:53 21:04
21:24 21:32 21:50 22:00 22:08 22:25

Sábados
07:01 07:25 07:40 08:02 08:13 08:24 08:39 09:05
09:18 09:31 09:44 10:07 10:23 10:36 10:49 11:15
11:28 11:41 11:54 12:14 12:33 12:46 12:59 13:25
13:38 13:51 14:01 14:40 14:56 15:12 15:46 16:00
16:20 16:54 17:11 17:28 18:02 18:19 18:36 19:10
19:27 19:41 20:18 20:35 20:52 21:26 21:40 22:00
22:25

Festivos
07:40 07:55 08:22 08:38 09:10 09:30 10:07 10:30
11:10 11:30 12:10 12:30 13:10 13:30 14:10 14:32
15:16 15:38 16:22 16:44 17:28 17:50 18:34 18:56
19:40 20:02 20:46 21:08 21:52 22:14 22:52
*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.
Transbordo gratuíto
Transbordo NON gratuíto
Ver nota aclaratoria

Tempo máximo de transbordo 45 min.
Só permitido co uso das tarxetas Bono-Bus.

Transbordos gratuítos

Da liña 14 á 2A

A 14 vai cara á Praza de Pablo Iglesias 8 e a 2A vai a Hospital de Oza A 14 vai cara a Emilio Glez.López,Manuel Azaña e a 2A vai a Hospital de Oza A 14 va cara a Emilio Glez.López,Manuel Azaña e a 2A vai a Porta Real

Da liña 14 á 2

A 14 vai cara a Emilio Glez.López,Manuel Azaña e a 2 vai a Porta Real

Da liña 2A á 1

A 2A vai cara a Porta Real e a 1 vai á Praza de Pablo Iglesias

Da liña 21 á 23

A 21 vai cara a Fraga do Eume e a 23 vai a Urbanización Breogán A 21 vai cara a Juana de Vega e a 23 vai a Juana de Vega

Da liña 21 á 23A

A 21 vai cara a Fraga do Eume e a 23A vai a Urbanización Breogán A 21 vai cara a Juana de Vega e a 23A vai a Porta Real

Línea Orixen

L
í
n
e
a

D
e
s
t
i
n
o

1 1A 2 2A 3 3A 4 5 6 6A 7 11 12 12A 14 17 20 21 22 23 23A 24 UDC
1                                              
1A                                              
2                                              
2A                                              
3                                              
3A                                              
4                                              
5                                              
6                                              
6A                                              
7                                              
11                                              
12                                              
12A                                              
14                                              
17                                              
20                                              
21                                              
22                                              
23                                              
23A                                              
24                                              
UDC                                              

Linea Avenida de Hércules-Meicende (6)

Une a zona de Hércules, por Monte Alto, pasando moi próximo ao Ambulatorio San Xosé, Delegación de Facenda e Axencia Tributaria e fronte ao Edificio de Facenda da Xunta de Galicia e o instituto Eusebio da Guarda. A continuación, pola Avda. de Finisterre, continúa viaxe ata San Xosé, Refinería ou ata Nostián, cruzando a Rolda de Outeiro e pasando fronte ao Centro de Especialidades do Ventorrillo e as instalacións da Refinería.