sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

TRANSBORDOS

  • Gratuíto
  • No gratuíto

Av.Hércules,mercado(181)
4 6A 7 11 17

Meicende, Av. Butano(574)

Hora IDA:
Laborais
07:00 07:11 07:20 07:33 07:40 07:50 08:00 08:20
08:30 08:40 09:00 09:10 09:30 09:40 09:50 10:10
10:20 10:40 10:50 11:00 11:20 11:30 11:50 12:00
12:10 12:30 12:40 13:00 13:10 13:20 13:40 13:50
14:10 14:20 14:30 14:50 15:00 15:20 15:30 15:40
16:00 16:10 16:30 16:40 16:50 17:10 17:20 17:40
17:50 18:00 18:20 18:30 18:50 19:00 19:10 19:30
19:40 20:00 20:10 20:20 20:38 20:47 21:05 21:14
21:22 21:40 21:50 22:05 22:10 22:20

Sábados
07:15 07:28 07:41 07:54 08:07 08:33 08:46 08:59
09:12 09:38 09:51 10:04 10:17 10:43 10:56 11:09
11:22 11:48 12:01 12:14 12:27 12:53 13:06 13:19
13:32 13:58 14:11 14:24 14:40 15:14 15:31 15:48
16:22 16:39 16:56 17:30 17:47 18:04 18:38 18:55
19:12 19:46 20:03 20:20 20:54 21:11 21:28 22:00
22:15 22:30

Festivos
08:00 08:15 08:46 09:02 09:40 10:00 10:40 11:00
11:40 12:00 12:40 13:00 13:40 14:00 14:43 15:06
15:50 16:12 16:56 17:18 18:02 18:24 19:08 19:30
20:14 20:36 21:20 21:42 22:22 22:45
Hora VOLTA:
Laborais
06:55 07:18 07:23 07:34 07:50 08:00 08:02 08:25
08:35 08:55 09:05 09:15 09:32 09:45 10:05 10:15
10:25 10:45 10:52 11:15 11:25 11:35 11:52 12:05
12:25 12:35 12:45 13:05 13:15 13:35 13:45 13:55
14:15 14:22 14:45 14:55 15:05 15:25 15:35 15:52
16:05 16:15 16:35 16:45 17:05 17:15 17:25 17:45
17:52 18:15 18:25 18:35 18:55 19:05 19:25 19:32
19:45 20:05 20:15 20:34 20:42 20:51 21:09 21:18
21:32 21:44 21:52 22:10 22:20

Sábados
07:01 07:25 07:40 08:02 08:13 08:24 08:39 09:05
09:18 09:31 09:44 10:07 10:23 10:36 10:49 11:15
11:28 11:41 11:54 12:14 12:33 12:46 12:59 13:25
13:38 13:51 14:01 14:40 14:56 15:12 15:46 16:00
16:20 16:54 17:11 17:28 18:02 18:19 18:36 19:10
19:27 19:41 20:18 20:35 20:52 21:26 21:40 22:00
22:25

Festivos
07:40 07:55 08:22 08:38 09:10 09:30 10:07 10:30
11:10 11:30 12:10 12:30 13:10 13:30 14:10 14:32
15:16 15:38 16:22 16:44 17:28 17:50 18:34 18:56
19:40 20:02 20:46 21:08 21:52 22:14 22:52
*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.
Transbordo gratuíto
Transbordo NON gratuíto
Ver nota aclaratoria

Tempo máximo de transbordo 45 min.
Só permitido co uso das tarxetas Bono-Bus.

Transbordos gratuítos

Da liña 14 á 2A

A 14 vai cara á Praza de Pablo Iglesias 8 e a 2A vai a Hospital de Oza A 14 vai cara a Emilio Glez.López,Manuel Azaña e a 2A vai a Hospital de Oza A 14 va cara a Emilio Glez.López,Manuel Azaña e a 2A vai a Porta Real

Da liña 14 á 2

A 14 vai cara a Emilio Glez.López,Manuel Azaña e a 2 vai a Porta Real

Da liña 2A á 1

A 2A vai cara a Porta Real e a 1 vai á Praza de Pablo Iglesias

Da liña 21 á 23

A 21 vai cara a Fraga do Eume e a 23 vai a Urbanización Breogán A 21 vai cara a Juana de Vega e a 23 vai a Juana de Vega

Da liña 21 á 23A

A 21 vai cara a Fraga do Eume e a 23A vai a Urbanización Breogán A 21 vai cara a Juana de Vega e a 23A vai a Porta Real

Línea Orixen

L
í
n
e
a

D
e
s
t
i
n
o

1 1A 2 2A 3 3A 4 5 6 6A 7 11 12 12A 14 17 20 21 22 23 23A 24 UDC
1                                              
1A                                              
2                                              
2A                                              
3                                              
3A                                              
4                                              
5                                              
6                                              
6A                                              
7                                              
11                                              
12                                              
12A                                              
14                                              
17                                              
20                                              
21                                              
22                                              
23                                              
23A                                              
24                                              
UDC                                              

Linea Avenida de Hércules-Meicende (6)

Une a zona de Hércules, por Monte Alto, pasando moi próximo ao Ambulatorio San Xosé, Delegación de Facenda e Axencia Tributaria e fronte ao Edificio de Facenda da Xunta de Galicia e o instituto Eusebio da Guarda. A continuación, pola Avda. de Finisterre, continúa viaxe ata San Xosé, Refinería ou ata Nostián, cruzando a Rolda de Outeiro e pasando fronte ao Centro de Especialidades do Ventorrillo e as instalacións da Refinería.