sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

Av.Hércules,mercado(181)
4 6 6A 11 17

Seleccionar data:
Hora IDA:
Sábados
07:10 07:32 07:55 08:08 08:22 08:38 08:54 09:10
09:26 09:42 09:58 10:14 10:30 10:46 11:02 11:18
11:34 11:50 12:06 12:22 12:38 12:54 13:10 13:26
13:42 13:58 14:14 14:30 14:46 15:02 15:18 15:34
15:50 16:06 16:22 16:38 16:54 17:10 17:26 17:42
17:58 18:14 18:30 18:46 19:02 19:18 19:34 19:50
20:06 20:22 20:38 20:54 21:10 21:26 21:45 21:58
22:14 22:30 22:55 23:20

Hora VOLTA:
Sábados
06:45 07:05 07:30 07:42 07:52 08:10 08:20 08:36
08:52 09:08 09:24 09:40 09:56 10:12 10:28 10:44
11:00 11:16 11:32 11:48 12:04 12:20 12:36 12:52
13:08 13:24 13:40 13:56 14:12 14:28 14:44 15:00
15:16 15:32 15:48 16:04 16:20 16:36 16:52 17:08
17:24 17:40 17:56 18:12 18:28 18:44 19:00 19:16
19:32 19:48 20:04 20:20 20:36 20:52 21:08 21:24
21:40 21:56 22:25 22:55

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea Av. de Hércules-Ventorrillo (7)

O seu percorrido pasa próximo ao Ambulatorio San Xosé, os edificios de Facenda e o instituto Eusebio da Guarda. A viaxe continúa cara a Riazor, ao lado mesmo da praia e do Estadio Municipal de Riazor, onde xoga o Real Club Deportivo. Tras pasar pola Rolda de Outeiro, desvíase por Mosteiro de Bergondo para finalizar no Centro de Especialidades do Ventorrillo. De regreso, por Riazor e Praza de Pontevedra, desvíase en San Andrés por Santa Catalina, circulando polos Cantóns e Porta Real para continuar cara á Cidade Vella.