sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Liñas e horarios

Avisos

Liñas e horarios

Pza. Pontevedra, 18(398)
24

Seleccionar data:
Hora IDA:
Laborais
07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00
10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:40
16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00
21:40 22:20

Hora VOLTA:
Laborais
08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20
10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 16:00
16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20
22:00 22:40

*Os horarios de saída son orientativos. Poden experimentar variacións debido a condicións do tráfico.

Linea Pra.Pontevedra-Elviña-UDC (UDC)