sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Afeccións autobuses urbanos martes 25 de febreiro

Avisos

Afeccións autobuses urbanos martes 25 de febreiro

24 febrero, 2020

Con motivo da celebración das actividades do Entroido e cortándose ao tráfico a Rúa da Torre (desde a Av. de Hércules), Praza de España, Panadeiras, Cordonería e San Andrés (ata rúa Sol), o martes 25 de febreiro a partir das 15:30h, aproximadamente, produciranse as seguintes afeccións ao transporte urbano:

🚍 As liñas 4, 6 e 6A circularán desde San Andrés e Rúa Alta polo Paseo Marítimo cara á glorieta da Torre, glorieta de Torrente Ballester continuando polo Paseo Marítimo cara á rúa Beiramar para incorporarse ao seu percorrido habitual na rúa Orillamar.

🚍 As liñas 4, 6, 6A, 7 e 11 circularán dende a Av. de Hércules cara á Praza de Pontevedra por Ramón del Cueto, Curros Enríquez e Paseo Marítimo, incorporándose por Modesta Goicouría á Praza de Pontevedra onde recuperan os seus percorridos habituais, farase unha para ao comezo da rúa Ramón del Cueto.

🚏 Nota importante: as liñas 4, 6, 6A, 7 e 11, ao acceder á Praza de Pontevedra por Modesta Goicouría non poden facer a parada do instituto Eusebio da Guarda, polo que a farán fronte ás oficinas do Deportivo (Arenal).

🚍 A liña 17 circulará desde a Av. de Hércules por Ramón del Cueto, Curros Enríquez e Paseo Marítimo (cara á Torre de Hércules), continuando polo Paseo Marítimo cara á rúa Beiramar e incorporándose en Metrosidero (Maestranza) ao seu percorrido habitual.

🚍 A liña 5 con saída de Durmideiras continuará pola Av. de Navarra e rúa da Torre incorporándose á Av. de Hércules para baixar por Ramón del Cueto, Curros Enríquez e Paseo Marítimo, incorporándose por Modesta Goicouría á Praza de Pontevedra (parada do Deportivo-Arenal) onde recupera o seu percorrido habitual.

Rogamos desculpas polas molestias.


Con motivo de la celebración de las actividades de Carnaval y cortándose al tráfico la Calle de la Torre (desde la Av. de Hércules), Plaza de España, Panaderas, Cordonería y San Andrés (hasta la calle Sol), el martes 25 de febrero a partir de las 15:30 horas, aproximadamente, se producirán las siguientes afecciones al transporte urbano:

🚍 Las líneas 4, 6 y 6A circularán desde San Andrés y Rúa Alta por el Paseo Marítimo hacia la glorieta de la Torre, glorieta de Torrente Ballester continuando por el Paseo Marítimo hacia la calle Veramar para incorporarse a su itinerario habitual en la calle Orillamar.

🚍 Las líneas 4, 6, 6A, 7 y 11 circularán desde la Av. de Hércules hacia la Plaza de Pontevedra por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y Paseo Marítimo, incorporándose por Modesta Goicouría a la Plaza de Pontevedra donde recuperan sus itinerarios habituales, se hará una parada al inicio de la C/ Ramón del Cueto.

🚏 Nota importante: Las líneas 4, 6, 6A, 7 y 11, al acceder a Plaza de Pontevedra por Modesta Goicouría no pueden hacer la parada del instituto Eusebio da Guarda, por lo que la harán frente a las oficinas del Deportivo (Arenal).

🚍 La línea 17 circulará desde la Av. de Hércules por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y Paseo Marítimo (hacia la Torre de Hércules), continuando por el Paseo Marítimo hacia la calle Veramar e incorporándose en Metrosidero (Maestranza) a su itinerario habitual.

🚍 La línea 5 con salida de Adormideras continuará por la Av. de Navarra y calle de la Torre incorporándose a la Av. de Hércules para bajar por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y Paseo Marítimo, incorporándose por Modesta Goicouría a la Plaza de Pontevedra (parada del Deportivo-Arenal) donde recupera su itinerario habitual.

Rogamos disculpas por las molestias.